ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 不同¾l“构对聚氨酯å¼ÒŽ€§ä½“性能影响_耐磨防腐专家-å–äh¶‚型聚氨酯_中国PU聚义å ?/title> <meta name="description" content=" 聚æ°}酯弹性体的原料种¾cȝ¹å¤šï¼Œå¤§åˆ†å­ç»“构中基团¾l„成和排列复杂,而且聚æ°}酯弹性体的合成方法和加工æ–ÒŽ³•å¤šç§å¤šæ ·åQŒè¿™æ ·å°±æž„成了聚氨酯å¼ÒŽ€§ä½“化学¾l“构的复杂性和物理构象的明昑ַ®å¼‚,从而导致聚氨酯å¼ÒŽ€§ä½“性能的改å?.."> <meta name="keywords" content="不同¾l“构、聚氨酯å¼ÒŽ€§ä½“、性能影响、耐水æ€?> <script src="http://www.njzicy.live/js/uaredirect.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript">uaredirect("http://m.pujyt.com/bw_detail.asp?id=75452");</script> <script language="JavaScript" src="/homes/js/copy.js"></script> <script type="text/javascript" src="/KKKeditor/kindeditor.js"></script> <script type="text/javascript" src="/KKKeditor/editor.js"></script> <script type="text/javascript" src="/homes/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/homes/js/login1.js"></script> <STYLE> #login1{ position: relative; display: none; top: 20px; left: 30px; text-align: center; z-index: 1; } #login1 iframe{display:none;_display:block;position:absolute;top:0;left:0px;z-index:-1;filter:mask();width:380px;height:180px;} .f401 img{ max-width: 700px; height:auto; }; </STYLE> <link href="../../homes/css/css-homes2.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td height="5"></td> </tr> </table><table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../homes/images/daohang.gif" align="center"> <tr> <td width="260" align="center" height="37"></td> <td width="750" valign="middle" > <table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" > <tr> <td width="593" height="30" align="right" class="infor_gray"> <table width="100%" border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="70" align="center"><SCRIPT src="/homes/web_link.asp?type=1"></SCRIPT></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="40" align="center"><SCRIPT src="/homes/web_link.asp?type=2"></SCRIPT></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="60" align="center"><a href="/jy_index.asp" class="link38" target="_blank">聚义åŽ?/a></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="40" align="center"><a href="/publog/index.asp" class="link38" target="_blank">博客</a></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="70" align="center"><a href="/service/index.asp" class="link38" target="_blank">技术服åŠ?/a></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="70" align="center"><a href="/job" class="link38" target="_blank">人才招聘</a></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="60" align="center"><a href="/jyh/index.asp" class="link38" target="_blank">聚友ä¼?/a></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="60" align="center"><a href="/pxb/index.asp" class="link38" target="_blank">培训ç?/a></td> </tr> </table> </td> <td width="144" align="right"> <table width="85%" border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align="left" class="baise_12px"><SCRIPT src="/homes/web_link.asp?type=3"></SCRIPT></td><td width="6"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td> </tr> </table> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td height="2"></td> </tr> </table> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="top_bg"> <tr> <td align="center" height="116" valign="middle"> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" > <tr> <td width="100"></td> <td height="40" class="styletitle" valign="bottom" align="left">耐磨防腐专家-å–äh¶‚型聚氨酯——美¾ŸŽç©ºé—?/td> <td></td> </tr> <tr> <td width="100"></td> <td height="30" style="font-family:'新宋ä½?" align="left" class="style_14">个äh主页åQ?span id=txtCode>http://www.njzicy.live/homes/index.asp?id=13417</span>  >>  <a href="#" class="link2" onclick="copyCode('txtCode');return false;">复制推广</a></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td align="center" height="24"> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tr> <td width="20"></td> <td background="/homes/images3/topdaohanback2.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/index.asp?id=13417" class="link10">é¦?™å?/a></td> <td width="12"></td> <td background="/homes/images3/topdaohanback2.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/shuoshuo.asp?id=13417" class="link10">PU说说</a></td> <td width="12"></td> <td background="/homes/images3/topdaohanback1.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/blogs.asp?id=13417" class="link10">PU博文</a></td> <td width="12"></td> <td background="/homes/images3/topdaohanback2.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/schools.asp?id=13417" class="link10">PU聚义åŽ?/a></td> <td width="12"></td> <td background="/homes/images3/topdaohanback2.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/xc.asp?id=13417" class="link10">PU相册</a></td> <td width="12"></td> <td background="/homes/images2/topdaohanback2.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/lyb.asp?id=13417" class="link10">留言æ?/a></td> <td width="12"></td> <td background="/homes/images3/topdaohanback2.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/personziliao.asp?id=13417" class="link10">个äh资料</a></td> <td align="right"><a href="/space/shezhi-fengge.asp" target="_blank" class="link9">装扮½Iºé—´</a> | <a href="/space/blog_post.asp" target="_blank" class="link9">发表博文</a> | <a href="/space/school_post.asp" target="_blank" class="link9">提问/发脓</a> | <a href="/space/xc_upload.asp" target="_blank" class="link9">上传囄¡‰‡</a></td> <td width="40"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td align="center" height="18"></td> </tr> </table> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td width="9" class="left_bg1"></td> <td valign="top"> <table width="972" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="10"></td> <td width="200" height="500" valign="top"> <table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="solid-rw"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="32" class="left_bg"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" align="center"><img src="/homes/images3/renwukatong.gif" align="absmiddle"></td> <td class="title">个äh资料</td> <td width="50" style="font-family:'宋体';"><a href="/homes/personziliao.asp?id=13417" class="link3">更多>></a> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="200" valign="top" align="center"> <SCRIPT src="/homes/blogfun.asp?userid=13417"></SCRIPT> </td></tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="10"></td></tr> <tr> <td class="solid-rw"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="32" class="left_bg"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" align="center"><img src="/homes/images3/tiezinew.gif" align="absmiddle"></td> <td class="title">最新博æ–?/td> <td width="50" style="font-family:'宋体';"><a href="/homes/blogs.asp?id=13417" class="link3">更多>></a></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="40" valign="top" align="left"> <SCRIPT src="/homes/blog_news.asp?uid=13417"></SCRIPT> </td></tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="10"></td></tr> <tr> <td class="solid-rw"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="32" class="left_bg"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" align="center"><img src="/homes/images3/laifang.gif" align="absmiddle" width="20"></td> <td class="title">最˜q‘来è®?/td> <td width="50" ></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="200" valign="top" align="center"> <SCRIPT src="../../homes/view_left.asp?uid=13417"></SCRIPT> </td></tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="10"></td></tr> </table> </td> <td width="10"></td> <td width="742" valign="top" align="center"> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="solid-rw"> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="32" class="center_bg"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="56" align="center"><img src=/homes/images/yuanchuang.gif border=0></td> <td width="567" align="left"><span class="title">不同¾l“构对聚氨酯å¼ÒŽ€§ä½“性能影响</span>   <font color=#999999>(2019-9-25 15:36:13)</font></td> <td width="119" style="font-family:'宋体';"><img src="/space/images/zhuanlan.jpg" align="absmiddle"> <a href="/space/blog_post.asp" class="link3">发表博文</a></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="" valign="top" align="center"> <table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tr> <td height="8"></td> </tr> <tr><td align="center" height="100" valign="top"> <table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr><td class=red_2 align=left><script src='/homes/Blog_tuijian.asp?Id=75452'></script></td></tr> <tr> <td align="left"> <table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td class="style_14_666666"> <div class="f401" id="f401"><p style="text-indent:2em;"> 聚æ°}酯弹性体的原料种¾cȝ¹å¤šï¼Œå¤§åˆ†å­ç»“构中基团¾l„成和排列复杂,而且聚æ°}酯弹性体的合成方法和加工æ–ÒŽ³•å¤šç§å¤šæ ·åQŒè¿™æ ·å°±æž„成了聚氨酯å¼ÒŽ€§ä½“化学¾l“构的复杂性和物理构象的明昑ַ®å¼‚,从而导致聚氨酯å¼ÒŽ€§ä½“性能的改变ã€?/p><p style="text-indent:2em;"> 聚æ°}酯弹性体是在å›ÞZ½“状态下使用åQŒåœ¨å„种外力作用下所表现的机械强度是其ä‹É用性能最重要的指标。一般来è¯ß_¼Œèšæ°}酯弹性体和其它高聚物一æ øP¼Œå…¶æ€§èƒ½ä¸Žåˆ†å­é‡ã€åˆ†å­é—´çš„作用力、链ŒD늚„韧性、结晶們֐‘、支化和交联åQŒä»¥åŠå–代基的位¾|®ã€æžæ€§å’Œä½“积大小½{‰å› ç´ æœ‰ç€å¯†åˆ‡çš„å…³¾p»ï¼Œä½†æ˜¯,åQŒèšæ°¨é…¯å¼ÒŽ€§ä½“与烃¾p»ï¼ˆPP、PE½{‰ï¼‰é«˜èšç‰©ä¸åŒï¼Œå…¶åˆ†å­ç»“构是ç”ÞpÊYŒDµï¼ˆä½Žèšç‰©å¤šå…ƒé†‡åQ‰å’Œ¼‹¬æ®µåQˆå¤šå¼‚æ°°é…”R…¯ã€æ‰©é“¾äº¤è”剂½{‰ï¼‰åµŒæ®µè€Œæˆçš„,在其大分子之é—ß_¼Œç‰¹åˆ«æ˜¯ç¡¬é“¾æ®µä¹‹é—´çš„静电力很强åQŒè€Œä¸”常常有大量的氢键生成åQŒè¿™¿Uå¼ºçƒˆçš„静电力作用,除直接媄响力学性能外,˜q˜èƒ½ä¿ƒè¿›¼‹¬é“¾ŒD늚„聚集åQŒäñ”生微相分¼›»ï¼Œæ”¹å–„å¼ÒŽ€§ä½“的力学性能和高低温性能ã€?/p><p style="text-indent:2em;"> <br /></p><p style="text-indent:2em;"> <strong>1、机械性能与结构的关系</strong></p><p style="text-indent:2em;"> 聚æ°}酯弹性体的机械性能取决于聚氨酯å¼ÒŽ€§ä½“的结晶們֐‘åQŒç‰¹åˆ«æ˜¯è½¯é“¾ŒD늚„¾l“晶們֐‘åQŒä½†æ˜¯ï¼Œèšæ°}酯弹性体是在高弹状态下使用的,不希望出现结æ™Óž¼Œæ‰€ä»¥ï¼Œž®±éœ€è¦é€šè¿‡é…æ–¹å’Œå·¥è‰ø™®¾è®¡ï¼Œåœ¨å¼¹æ€§å’Œå¼ºåº¦ä¹‹é—´æ‰‘Öˆ°òqŒ™¡¡åQŒä‹É制备的聚氨酯å¼ÒŽ€§ä½“在ä‹É用温度下不结æ™Óž¼Œå…ähœ‰è‰¯å¥½çš„弹性,而在高度拉äŽ×时能˜q…速结æ™Óž¼Œòq¶ä¸”˜q™ç§¾l“晶的融化温度在室温上下åQŒå½“外力解除后,该结晶迅速融化,˜q™ç§å¯é€†ç»“晶结构对提高聚æ°}酯弹性体的机械强度是非常有益的ã€?/p><p style="text-indent:2em;"> 聚æ°}酯弹性体能否å…ähœ‰å¯é€†ç»“æ™Óž¼Œä¸»è¦å–决于èÊY链段的极性、分子量、分子间力和¾l“构的规整性。聚酯的分子极性和分子间力大于聚醚åQŒæ‰€ä»¥èšé…¯åž‹èšæ°}酯弹性体的机械强度大于聚醚型聚æ°}酯弹性体åQ›èÊY链段中的侧基会ä‹É¾l“晶性降低,从而会降低制品的机械性能ã€?/p><p style="text-indent:2em;"> 聚æ°}酯硬链段的结构对聚æ°}酯弹性体的机械性能也有直接和间接的影响åQŒé€šå¸¸åQŒèŠ³æ—äºŒå¼‚æ°°é…”R…¯åQˆå¦‚MDI、TDIåQ‰è¦å¤§äºŽé…¯æ—äºŒå¼‚氰酸酯(如HDIåQ‰ï¼›æœ‰å¯¹¿U°ç»“构的二异氰酸酯(如MDIåQ‰èƒ½èµ‹äºˆèšæ°}酯弹性体更高的硬度、拉伸强度和撕裂强度åQ›æ‰©é“¾äº¤è”剂¾l“构对弹性体机械性能的媄响与二异氰酸酯相伹{€?/p><p style="text-indent:2em;"> <br /></p><p style="text-indent:2em;"> <strong>2、耐热性能与结构的关系</strong></p><p style="text-indent:2em;"> 高聚物的热稳定性可用èÊY化温度和热分解温度来衡量。一般情况下åQŒèšæ°¨é…¯å¼ÒŽ€§ä½“的热分解温度要低于èÊY化温度。一般来è¯ß_¼Œèšé…¯åž‹èšæ°¨é…¯å¼ÒŽ€§ä½“耐热性比聚醚型聚氨酯å¼ÒŽ€§ä½“要好åQ›å¯¹äºŽèŠ³æ—äºŒå¼‚æ°°é…”R…¯æ¥è¯´åQŒå…¶è€çƒ­™åºåºä¸ºPPDI>NDI>MDI>TDIã€?/p><p style="text-indent:2em;"> <br /></p><p style="text-indent:2em;"> <strong>3、低温性能与结构的关系</strong></p><p style="text-indent:2em;"> 高聚物的低温å¼ÒŽ€§é€šå¸¸ç”¨çŽ»ç’ƒåŒ–温度和耐寒¾pÀL•°è¡¡é‡åQˆæˆ–脆化温度åQ‰ã€‚一般情况下åQŒèšé†šåž‹èšæ°}酯弹性体的低温柔™åºæ€§æ¯”聚酯型的要好ã€?/p><p style="text-indent:2em;"> <br /></p><p style="text-indent:2em;"> <strong>4、耐水性能与结构的关系</strong></p><p style="text-indent:2em;"> 水对聚æ°}酯弹性体的作用:水的增塑作用åQˆå¸æ°´æ€§ï¼‰å’Œæ°´çš„降解作用。当相对湿度ä¸?00%æ—Óž¼šèšé…¯åž‹èšæ°¨é…¯å¼ÒŽ€§ä½“的吸水率¾U¦äؓ1.1%åQŒæ€§èƒ½ä¸‹é™¾U¦äؓ10%åQ›èšé†šåž‹èšæ°}酯弹性体的吸水率¾U¦äؓ1.4%åQŒæ€§èƒ½ä¸‹é™¾U¦äؓ20%åQ›ä½†èšé†šåž‹èšæ°¨é…¯å¼ÒŽ€§ä½“的水解稳定性要大于聚酯型聚氨酯å¼ÒŽ€§ä½“ã€?/p><p style="text-indent:2em;"> <br /></p><p style="text-indent:2em;"> <strong>5、耐æÑa性和耐药品性与¾l“æž„çš„å…³¾p?/strong></p><p style="text-indent:2em;"> 聚æ°}酯弹性体的耐æÑa脂和耐非极性溶剂的性能很好。一般聚酯型聚æ°}酯弹性体比聚醚型聚æ°}酯弹性体在耐æÑa脂方面的性能更好åQ›èšæ°¨é…¯å¼ÒŽ€§ä½“的硬度越高,其耐æÑa脂性就­‘Šå¥½åQ›èšå·±å†…酯型聚æ°}酯弹性体的耐化学药品(如硫酸、硝酸等åQ‰æ€§èƒ½è¦ä¼˜äºŽå…¶å®ƒåž‹èšæ°}酯。聚氨酯å¼ÒŽ€§çš„æ€ÖM½“耐碱性能和耐强极性溶剂(如环己酮、天那水½{‰ï¼‰ä¸å¥½ã€?/p></div> </td></tr></table> </td> </tr> <tr><td height="15" align="center"><SCRIPT src="/homes/din_1.asp?id=75452"></SCRIPT></td></tr> <tr><td height="5"></td></tr> <tr><td height="15" ><SCRIPT src="/homes/zan1.asp?id=75452"></SCRIPT></td></tr> <tr><td height="15"></td></tr> <tr> <td height="22" class="gray_999999"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr align="left"> <td width="1%"></td> <td width="42%">分类åQ?a target='_blank' href=/publog/blog_all.asp?type=10>å¼ÒŽ€§ä½“应用</a></td> <td width="21%"></td> <td width="17%">评论åQ?font class="red_2"><script src='/homes/Blog_PL.asp?Id=75452'></script></font>‹Æ?/td> <td width="19%">‹¹è§ˆåQ?font class="red_2"><script src='/blog/count.asp?Id=75452'></script></font>‹Æ?/td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="22" class="gray_999999"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr align="left"> <td width="1%"></td> <td width="42%">关键词:<a href=/publog/blog_search.asp?type=1&KeyWord=%B2%BB%CD%AC%BD%E1%B9%B9 target=_blank><u>不同¾l“æž„</U></a> <a href=/publog/blog_search.asp?type=1&KeyWord=%BE%DB%B0%B1%F5%A5%B5%AF%D0%D4%CC%E5 target=_blank><u>聚æ°}酯弹性体</U></a> <a href=/publog/blog_search.asp?type=1&KeyWord=%D0%D4%C4%DC%D3%B0%CF%EC target=_blank><u>性能影响</U></a> <a href=/publog/blog_search.asp?type=1&KeyWord= target=_blank><u></U></a> <a href=/publog/blog_search.asp?type=1&KeyWord=%C4%CD%CB%AE%D0%D4 target=_blank><u>耐水æ€?/U></a> </td> <td width="7%"></td> <td width="50%" colspan="2"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="22" class="gray_999999"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr align="left"> <td><div class="bdsharebuttonbox" style="width:500px; margin-left:160px;"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more">分äín刎ͼš</a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分äín到QQ½Iºé—´">QQ½Iºé—´</a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分äín到微ä¿?>微信</a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分äín到新‹¹ªå¾®å?>新浪微博</a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分äín到腾讯微å?>腾讯微博</a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分äínåˆîCh人网">äºÞZh¾|?/a></div> <script>window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"18"},"share":{"bdSize":18},"image":{"viewList":["qzone","weixin","tsina","tqq","renren"],"viewText":"分äín刎ͼš","viewSize":"18"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","weixin","tsina","tqq","renren"]}};with(document)0[(getElementsByTagName("head")[0]||body).appendChild(createElement("script")).src="http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion="+~(-new Date()/36e5)];</script></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="5"></td> </tr> </table> </td></tr> </table> </td> </tr> </table> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="10"></td> </tr> </table> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="solid-rw"> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="32" class="center_bg"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="41" align="center"><img src="/homes/images3/tiezinew.gif" align="absmiddle"></td> <td width="590" class="title" align="left">相关博文</td> <td width="111" style="font-family:'宋体';"><a href="/homes/blogs.asp?id=13417" class="link3">查看所有博æ–?/a></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="50" valign="top" > <table width="97%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tr> <td height="8"></td> </tr> <tr> <td height="50" valign="top" align="left" width="95%"><SCRIPT src="/homes/blog_relate.asp?id=75452"></SCRIPT></td> </tr> <tr> <td height="5"></td> </tr> </table> </td></tr> </table> </td> </tr> </table> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="10"></td> </tr> </table> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="solid-rw"> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="32" class="center_bg"> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="41" align="center"><img src="/homes/images/zhuanlan.jpg" height="20" align="absmiddle"></td> <td width="590" class="title" align="left">博文评论</td> <td width="111"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="50" align="center"> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="8"></td> </tr> </table> <script src='/blog/jquery.js'></script><script src='/homes/js/plus1.js'></script><script src='/homes/blog_comment_inc.asp?Aid=75452'></script> </td> <td width="10"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td></tr></table> </td><td width="9" class="right_bg1"></td></tr> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr><td width="9" class="left_bg1"></td><td height="8"></td><td width="9" class="right_bg1"></td></tr> <tr> <td width="9" class="left_bg1"></td> <td align="center" width="972"><script src="/foot_gg1.asp" language="javascript" charset="utf-8"></script></td> <td width="9" class="right_bg1"></td> </tr> </table> </table> <script> /*copyright*/ try { (function() { document.getElementById("f401").oncopy = function() { event.returnValue = false; var txt_cr = document.selection.createRange().text; var copy_cr = "本文来源于PU聚义堂网http://www.njzicy.live"; clipboardData.setData('Text', '\r\n' + txt_cr + '\r\n' + copy_cr + '\r\n'); } })() } catch (e) { } </script> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="bottom_bg"> <tr> <td height="15" ></td> </tr> <tr> <tr> <td height="1" ></td> </tr> <tr> <td height="30" align="center" class="infor_gray"> <table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center"><a href="/about.asp" class="link1" target="_blank">关于我们</a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="/lxwm.asp" class="link1" target="_blank">联系我们</a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="/news.asp" class="link1" target="_blank">¾|‘站动æ€?/a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="/guanggao.asp" class="link1" target="_blank">òq¿å‘Šåˆä½œ</a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="/sitemap.asp" target="_blank" class="link1">¾|‘ç«™å¯ÆDˆª</a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="/helplist.asp" class="link1" target="_blank">帮助中心</a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="/jy_expert.asp" class="link1" target="_blank">聚义å ?08ž®?/a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="#top" class="link1">Top</a></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="1"></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top" class="line_height_16_333" style="line-height:150%; "> <span class="line_height_16_333" style="line-height:150%; ">客服电话åQ?515-85457789  æ‰‹æœºåQ?3921836264</span>  å®¢æœé‚®äšgåQ?295106253@qq.com <br> 在线服务 QQåQ?295106253  åœ°å€åQšæ±Ÿè‹çœä¸œå°å¸‚三灶大è¡?9å? <br> Copyright@2005-2014 138pu.com All Rights Reserved     <a href="http://www.miibeian.gov.cn/" target="_blank">苏ICPå¤?4051972å?/a></td> </tr> <tr align="center"> <td height="10" align="center" ><script src="http://s4.#/stat.php?id=3842083&web_id=3842083&show=pic" language="JavaScript"></script>  <script type="text/javascript"> var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3F5b01cbc00726e8ac2cfdaab4f82ca6f1' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script></td> </tr> <tr> <td height="8"></td> </tr> </table> <div id="login" style="width:380px"> </div> <div id="login1" style="width:380px"> <table width="380" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="344" height="28" bgcolor="#DDA43B" class="white_title" align="left"> <strong>PU½Iºé—´ç™Õd½•</strong></td> <td width="32" bgcolor="#DDA43B"><a href="javascript:close1();"><img src="/homes/images/xx.jpg" width="15" height="13" border="0"></a></td> </tr> <tr> <td height="8" colspan="2" bgcolor="#FBF2DD"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#FBF2DD"><table width="70%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <form name="myform" method="post" action="/space/login.asp?flag=bbs" onSubmit="return userlogin(this);"> <input type="hidden" name="Action" value="Login"> <input type="hidden" name="returnurl" id="returnurl" value=""> <tr> <td height="30" class="black_title" align="left">误‚¾“入您的用户名和密ç ?/td> </tr> <tr> <td height="30" align="left"><span class="black_title">ç”?æˆ?名:</span> <label> <input name="memberSignName" type="text" maxlength="20" style="width:150px;"> </label></td> </tr> <tr> <td height="30" align="left"><span class="black_title">密  码:</span> <label> <input name="memberPassword" type="password" style="width:150px;" maxlength="20"> </label></td> </tr> <tr> <td height="30" align="left">请在输入框内åQ?font color="ff6500">输入双™¾¹çš„æ•°å­?/font></td> </tr> <tr> <td height="40" class="black_title" align="left">éª?è¯?码: <input name="verifycode" type="text" size="4" tabIndex="3" style="height:20px;" onClick="document.getElementById('Code').src='/manager/Include/getcode.asp'">  <span id="code"></span><img src="/manager/Include/getcode.asp" height="14" alt="验证ç ?看不清楚?è¯ïL‚¹å‡Õdˆ·æ–°éªŒè¯ç " id="Code" style="cursor : pointer;" onClick="this.src='/manager/Include/getcode.asp'"></td> </tr> <tr> <td height="30" align="center"> <input name="image" type="image" onClick="gotoLogin()" style="width:45px; height:19px;border:none" src="/homes/images/dl.gif" align="absmiddle">  <a href="/password_forget.asp" target="_blank" class="ff6500_4">忘记密码</a> <a href="/reg/reg.asp" target="_blank" class="link10_333333_13px">免费注册</a></td> </tr></form> </table></td> </tr> <tr> <td height="8" colspan="2" bgcolor="#FBF2DD"></td> </tr> </table> </div> <a href="http://www.njzicy.live/"><span class="STYLE1">Çò̽±È·Ö¼´Ê±ÀºÇò±È·Ö</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>